STATUL PUTRED – partea a XXII-a

STATUL PUTRED- partea a XXI-a

STATUL PUTRED – partea a XX-a

STATUL PUTRED – partea a-XIX- a

STATUL PUTRED- partea a-XVIII-a

STATUL PUTRED – partea a XVII- a

STATUL PUTRED-partea a XVI-a

STATUL PUTRED- partea a XV-a

STATUL PUTRED – partea a XIV-a

STATUL PUTRED-partea a XIII-a