STATUL PUTRED – partea a XXVIII-a

STATUL PUTRED – partea a XXVII-a

STATUL PUTRED – partea a XXVI-a

STATUL PUTRED – partea a XXV-a

STATUL PUTRED – partea a XXIV-a

STATUL PUTRED – partea a XXIII-a

STATUL PUTRED – partea a XXII-a

STATUL PUTRED- partea a XXI-a

STATUL PUTRED – partea a XX-a

STATUL PUTRED – partea a-XIX- a